Μοιραστείτε την γνώμη σας μαζί μας και ανταμειφθείτε για τον χρόνο σας

This is a multi-part message in MIME format.
--------------030809000507070104020101
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
-------- Original Message --------
Subject: Μοιραστείτε την γνώμη σας μαζί μας και ανταμειφθείτε για τον
χρόνο σας
Date: Wed, 3 Oct 2012 07:28:12 +0000
From: KingCoupon <info@kingcoupon.gr>
Reply-To: spamme@wifi.ipduh.com
To: spamme@wifi.ipduh.comΜοιραστείτε την γνώμη σας μαζί μας και ανταμειφθείτε για τον χρόνο σας


Εξοικονόμηση χρημάτων â€" Î"ημιουργία Επιπλέον Εισοδήματος -
Î"ιασκέδαση â€" Ψυχαγωγία

Î"εν μπορείτε να δείτε το mail σωστά?
Î"είτε το στο browser σας
<http://ipduh.com/url/decode/?http://us5.campaign-archive2.com/?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=44e7028568&e=f37ef83407>

<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=665137efd2&e=f37ef83407>


Κάνε την γνώμη σου εισόδημα
<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=6174ec4df6&e=f37ef83407>

<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage2.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=b59c7a9ae2&e=f37ef83407>

Î"εν υπάρχει κανένα κόλπο εξαπάτησης καθώς η εταιρία Πολύτιμες Î"νώμες
διενεργεί έρευνες για μεγάλα brand και χρειάζεται ανθρώπους να απαντούν
σε έρευνες

Μοιραστείτε την γνώμη σας μαζί μας και ανταμειφθείτε για τον χρόνο σας
<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage1.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=4bdafb42ac&e=f37ef83407>

<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=ff2c71f6e2&e=f37ef83407>


/Copyright © 2012 Kingcoupon, All rights reserved./
Î'ν είστε από λάθος στην παρούσα mailing list μπορείτε να διαγραφείτε
παρακάτω

Aυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται ευκρινώς
τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των
παραληπτών. Εάν το μήνυμα αυτό σας στάλθηκε κατά λάθος ή αν είσαστε στη
πιο πάνω λίστα από λάθος ή αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον παρόμοια
e-mails, σας παρακαλούμε διαγραφή από την λίστα. Î'Ï…Ï„ÏŒ το μήνυμα σύμφωνα
με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Ï„.Î') πληροί τις προÏ&lsqauo;ποθέσεις
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα
πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει
να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής».Email Marketing Powered by MailChimp
<http://ipduh.com/url/decode/?http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&afl=1>

Î"ιαγραφή από την λίστα
<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=a38c0b3ca1&e=f37ef83407&c=44e7028568>
| Ενημερώστε την εγγραφή σας
<http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/profile?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&id=a38c0b3ca1&e=f37ef83407>

--------------030809000507070104020101
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<br>
<div class="moz-forward-container"><br>
<br>
-------- Original Message --------
<table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Subject:
</th>
<td>Μοιραστείτε την γνώμη σας μαζί μας και ανταμειφθείτε για
τον χρόνο σας</td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Date: </th>
<td>Wed, 3 Oct 2012 07:28:12 +0000</td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">From: </th>
<td>KingCoupon <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@kingcoupon.gr&gt;</a></td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Reply-To: spamme@wifi.ipduh.com
</th>
<td>KingCoupon <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@kingcoupon.gr&gt;</a></td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">To: spamme@wifi.ipduh.com
<td> <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@trar.gr&gt;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Μοιραστείτε την γνώμη σας μαζί μας και ανταμειφθείτε για
τον χρόνο σας</title>
<style type="text/css">
#outlook a{
padding:0;
}
body{
width:100% !important;
}
.ReadMsgBody{
width:100%;
}
.ExternalClass{
width:100%;
}
body{
-webkit-text-size-adjust:none;
}
body{
margin:0;
padding:0;
}
img{
border:0;
height:auto;
line-height:100%;
outline:none;
text-decoration:none;
}
table td{
border-collapse:collapse;
}
#backgroundTable{
height:100% !important;
margin:0;
padding:0;
width:100% !important;
}
h1,.h1{
color:#363636;
display:block;
font-family:Helvetica;
font-size:32px;
font-weight:normal;
letter-spacing:normal;
line-height:100%;
margin-top:0;
margin-right:0;
margin-bottom:10px;
margin-left:0;
text-align:left;
}
h2,.h2{
color:#543680;
display:block;
font-family:Helvetica;
font-size:40px;
font-weight:normal;
line-height:100%;
margin-top:0;
margin-right:0;
margin-bottom:10px;
margin-left:0;
text-align:left;
}
h3,.h3{
color:#363636;
display:block;
font-family:Helvetica;
font-size:16px;
font-weight:bold;
line-height:100%;
margin-top:0;
margin-right:0;
margin-bottom:10px;
margin-left:0;
text-align:left;
}
h4,.h4{
color:#26ABE2;
display:block;
font-family:Helvetica;
font-size:14px;
font-weight:normal;
line-height:100%;
margin-top:0;
margin-right:0;
margin-bottom:10px;
margin-left:0;
text-align:left;
}
#templatePreheader{
background-color:#FFFFFF;
}
.preheaderContent{
color:#707070;
font-family:Helvetica;
font-size:11px;
line-height:100%;
text-align:left;
}
.preheaderContent a:link,.preheaderContent a:visited,.preheaderContent a .yshortcuts {
color:#26ABE2;
font-weight:normal;
text-decoration:none;
}
#templateHeader{
background-color:#EEEEEE;
}
.headerContent{
color:#363636;
font-family:Helvetica;
font-size:20px;
font-weight:bold;
line-height:100%;
text-align:left;
vertical-align:top;
}
.headerContent a:link,.headerContent a:visited,.headerContent a .yshortcuts {
color:#26ABE2;
font-weight:normal;
text-decoration:underline;
}
#headerImage{
height:auto;
max-width:600px;
}
#templateBody{
background-color:#EEEEEE;
}
.couponBlock{
background-color:#FFFFFF;
border:1px solid #E5E5E5;
}
.couponContent{
color:#505050;
font-family:Helvetica;
font-size:12px;
line-height:150%;
text-align:left;
}
.couponContent a:link,.couponContent a:visited,.couponContent a .yshortcuts {
color:#26ABE2;
font-weight:normal;
text-decoration:underline;
}
.bodyContent img,.couponContent img{
display:inline;
height:auto;
}
body,#backgroundTable{
background-color:#363636;
}
#templateFooter{
border-top:0;
}
.footerContent{
color:#909090;
font-family:Helvetica;
font-size:11px;
line-height:125%;
text-align:left;
}
.footerContent a:link,.footerContent a:visited,.footerContent a .yshortcuts {
color:#BBBBBB;
font-weight:normal;
text-decoration:none;
}
.footerContent img{
display:inline;
}
#monkeyRewards img{
max-width:180px;
}
</style>
<center>
<table id="backgroundTable" style="margin: 0;padding:
0;background-color: #363636;height: 100% !important;width:
100% !important;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
height="100%" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="height: 100% !important;margin: 0
!important;padding: 0 !important;width: 100%
!important;border-collapse: collapse;" align="center"
valign="top">
<!-- // Preheader \\ -->
<table id="templatePreheader" style="background-color:
#FFFFFF;" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0"
width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="border-collapse: collapse;"
align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td class="preheaderContent"
style="padding-right:
20px;border-collapse: collapse;color:
#707070;font-family:
Helvetica;font-size: 11px;line-height:
100%;text-align: left;" valign="top">
<h3 class="above0 below0" style="color:
#363636;display: block;font-family:
Helvetica;font-size: 16px;font-weight:
bold;line-height: 100%;margin-top:
0;margin-right: 0;margin-bottom:
10px;margin-left: 0;text-align: left;">
Εξοικονόμηση χρημάτων â€" Î"ημιουργία
Επιπλέον Εισοδήματος - Î"ιασκέδαση â€"
Ψυχαγωγία</h3>
</td>
<!--
--> <td class="preheaderContent" style="border-collapse:
collapse;color: #707070;font-family:
Helvetica;font-size: 11px;line-height:
100%;text-align: left;" valign="top"
width="200">Î"εν μπορείτε να δείτε το
mail σωστά?<br>
<a moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://us5.campaign-archive2.com/?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=44e7028568&amp;e=f37ef83407"
target="_blank" style="color:
#26ABE2;font-weight:
normal;text-decoration: none;">Î"είτε
το στο browser σας</a><br>
</td>
<!--
--> </tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- // Preheader \\ -->
<!-- // Header \\ -->
<table id="templateHeader" style="background-color:
#EEEEEE;" border="0" cellpadding="40" cellspacing="0"
width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom: 20px;border-collapse:
collapse;" align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td class="headerContent"
style="border-collapse: collapse;color:
#363636;font-family:
Helvetica;font-size: 20px;font-weight:
bold;line-height: 100%;text-align:
left;vertical-align: top;">
<div style="text-align: left;"><a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=665137efd2&amp;e=f37ef83407"
style="color: #26ABE2;font-weight:
normal;text-decoration: underline;"><img
moz-do-not-send="true"
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://gallery.mailchimp.com/ed5a11eeacaf7818f5f35713f/images/logo_copy.png"
alt="" style="border: px
none;border-color: ;border-style:
none;border-width: px;height:
105px;width: 203px;margin:
0;padding: 0;max-width:
560px;line-height: 100%;outline:
none;text-decoration: none;"
id="headerImage campaign-icon"
border="0" height="105"
width="203"></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- // Header \\ -->
<!-- // Body \\ -->
<table id="templateBody" style="background-color:
#EEEEEE;" border="0" cellpadding="20" cellspacing="0"
width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="border-collapse: collapse;"
align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-bottom:
20px;border-collapse: collapse;color:
#505050;font-family:
Helvetica;font-size: 12px;line-height:
150%;text-align: left;"
class="couponContent" valign="top">
<h1 style="text-align: center;color:
#363636;display: block;font-family:
Helvetica;font-size: 32px;font-weight:
normal;letter-spacing:
normal;line-height: 100%;margin-top:
0;margin-right: 0;margin-bottom:
10px;margin-left: 0;"> <a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=6174ec4df6&amp;e=f37ef83407"
target="_blank" style="color:
#26ABE2;font-weight:
normal;text-decoration: underline;">Κάνε
την γνώμη σου εισόδημα</a></h1>
</td>
</tr>
<tr mc:repeatable="repeat_1"
mc:repeatindex="0"
mc:hideable="hideable_repeat_1_1"
mchideable="hideable_repeat_1_1">
<td colspan="2" style="padding-bottom:
40px;border-collapse: collapse;"
align="center">
<table class="couponBlock"
style="background-color:
#FFFFFF;border: 1px solid #E5E5E5;"
border="0" cellpadding="20"
cellspacing="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td style="border-collapse:
collapse;" align="left"
valign="top">
<table border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"
style="padding-right:
20px;border-collapse:
collapse;color:
#505050;font-family:
Helvetica;font-size:
12px;line-height:
150%;text-align: left;"
class="couponContent"
valign="top" width="455"><a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage2.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=b59c7a9ae2&amp;e=f37ef83407"
style="color:
#26ABE2;font-weight:
normal;text-decoration:
underline;"><img
moz-do-not-send="true"
alt=""
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://affiliate.linkwise.gr/42/2345/353747/"
style="border:
0;height:
auto;line-height:
100%;outline:
none;text-decoration:
none;display:
inline;" border="0"></a><br>
<br>
Î"εν υπάρχει κανένα κόλπο
εξαπάτησης καθώς η
εταιρία Πολύτιμες Î"νώμες
διενεργεί έρευνες για
μεγάλα brand και
χρειάζεται ανθρώπους να
απαντούν σε έρευνες<br>
</td>
<td
style="border-collapse:
collapse;" valign="top"
width="60">
<div
class="couponContent"
style="color:
#505050;font-family:
Helvetica;font-size:
12px;line-height:
150%;text-align:
left;"><a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage1.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=4bdafb42ac&amp;e=f37ef83407"
target="_blank"
style="color:
#26ABE2;font-weight:
normal;text-decoration:
underline;">Μοιραστείτε
την γνώμη σας μαζί
μας και
ανταμειφθείτε για
τον χρόνο σας</a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-top:
0;border-collapse: collapse;">
<div style="text-align: center;"><a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/click?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=ff2c71f6e2&amp;e=f37ef83407"><img
moz-do-not-send="true"
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://gallery.mailchimp.com/ed5a11eeacaf7818f5f35713f/images/d296c101daa88a51f6ca8cfc1ac79b50.gif"
alt="" style="border: px
none;border-color:
;border-style:
none;border-width:
px;height: 60px;width:
120px;margin: 0;padding:
0;max-width:
520px;line-height:
100%;outline:
none;text-decoration:
none;" border="0"
height="60" width="120"></a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img moz-do-not-send="true"
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://gallery.mailchimp.com/27aac8a65e64c994c4416d6b8/images/coupon_shadow_b.png"
style="display: block;border:
0;height: auto;line-height:
100%;outline: none;text-decoration:
none;" height="15" width="560"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- // Body \\ -->
<!-- // Footer \\ -->
<table id="templateFooter" style="border-top: 0;"
border="0" cellpadding="20" cellspacing="0"
width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="border-collapse: collapse;"
align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="560">
<tbody>
<tr>
<td class="footerContent"
style="padding-right:
20px;border-collapse: collapse;color:
#909090;font-family:
Helvetica;font-size: 11px;line-height:
125%;text-align: left;" valign="top"><br>
<em>Copyright © 2012 Kingcoupon, All
rights reserved.</em><br>
Î'ν είστε από λάθος στην παρούσα mailing
list μπορείτε να διαγραφείτε παρακάτω<br>
<br>
Aυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί
spam εφόσον αναγράφονται ευκρινώς τα
στοιχεία του αποστολέα και οι
διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των
παραληπτών. Εάν το μήνυμα αυτό σας
στάλθηκε κατά λάθος ή αν είσαστε στη πιο
πάνω λίστα από λάθος ή αν επιθυμείτε να
μην λαμβάνετε πλέον παρόμοια e-mails,
σας παρακαλούμε διαγραφή από την λίστα.
Î'Ï…Ï„ÏŒ το μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 14
του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Ï„.Î') πληροί
τις προÏ&lsqauo;ποθέσεις της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων:
«Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη
στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα
πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα
διαγραφής».<br>
<br>
<br>
<br>
</td>
<td class="footerContent"
style="border-collapse: collapse;color:
#909090;font-family:
Helvetica;font-size: 11px;line-height:
125%;text-align: left;" valign="top"
width="200"> <a moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=monkey_rewards&amp;aid=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;afl=1"><img
moz-do-not-send="true"
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://cdn-images.mailchimp.com/monkey_rewards/MC_MonkeyReward_15.png"
alt="Email Marketing Powered by
MailChimp" title="MailChimp Email
Marketing" border="0" height="54"
width="139"></a> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="footerContent"
style="padding-top:
20px;border-collapse: collapse;color:
#909090;font-family:
Helvetica;font-size: 11px;line-height:
125%;text-align: left;" valign="top"><a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=a38c0b3ca1&amp;e=f37ef83407&amp;c=44e7028568"
target="_blank" style="color:
#BBBBBB;font-weight:
normal;text-decoration: none;">Î"ιαγραφή
από την λίστα</a> | <a
moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/profile?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=a38c0b3ca1&amp;e=f37ef83407"
target="_blank" style="color:
#BBBBBB;font-weight:
normal;text-decoration: none;">Ενημερώστε
την εγγραφή σας</a><br>
<br>
<br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- // Footer \\ --> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>
<img moz-do-not-send="true"
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://kingcoupon.us5.list-manage.com/track/open.php?u=ed5a11eeacaf7818f5f35713f&amp;id=44e7028568&amp;e=f37ef83407"
height="1" width="1">
<br>
</div>
<br>
</body>
</html>

--------------030809000507070104020101--